Disclaimer

Op deze website verstrekt Nijmegen Letselschade informatie over uiteenlopende al dan niet juridische onderwerpen. De verstrekte informatie is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig advies in een concrete situatie. Voor professionele juridische bijstand kunt u uiteraard contact opnemen met de advocaten van Nijmegen Letselschade. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garanderen wij niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij van is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur. Gezien het bovenstaande accepteert Nijmegen Letselschade geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website, behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Nijmegen Letselschade en/of de maatschap van Wildenberg Advocaten. De inhoud van websites die door middel van een link zijn verbonden aan onze website is niet door ons gecontroleerd, noch hebben wij de controle over deze inhoud. Nijmegen Letselschade accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze aan onze website gelinkte websites.